Hakkımızda /

 Politikalarımız
Çevre Politikamız
TOSUNOĞLU Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.
Yapılacak olan bütün faaliyetlerde yasal ve uluslararası mevzuatların takibini göz önüne almaktayız.

Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
3- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4- Çevre yönetim sistemimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
7- Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.
9- Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
10- Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
11- Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını şeffaf olarak izlemek, yönetmek ve raporlamak.
12- Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemek.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

Çevre Politikamız
TOSUNOĞLU Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.
Yapılacak olan bütün faaliyetlerde yasal ve uluslararası mevzuatların takibini göz önüne almaktayız.

Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
3- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4- Çevre yönetim sistemimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
7- Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.
9- Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
10- Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
11- Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını şeffaf olarak izlemek, yönetmek ve raporlamak.
12- Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemek.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

23.01.2023