Hakkımızda /

 Haberler
GÜNÜMÜZDEKİ EKONOMİK ŞARTLARIN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzü de derinden etkilemektedir. Döviz kurunun ani iniş çıkışları hammaddesi tamamen dövize bağlı olan ürünlerimizin döviz bazında değişiklik göstermemesine karşın iç piyasa için üretim ve satış yapan müşterilerimizin maliyetlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durumda müşterilerin durağana pozisyon almaları normaldir. Aynı şekilde bizim satış yaptığımız müşterilerimizin de nihai ürün olarak satışları da durağana geçmiştir. Piyasa şartları stabil hale geldiğinde tekrar hareketleneceğini düşünüyorum.

Yurt dışı müşterilerimizde ayrıca farklı etkenler var. Pandemi sürecinin Avrupa’da devam etmesi, deniz aşırı ülkelerde yaşanan lojistik süreç sıkıntıları nedeniyle istenen siparişlerin zamanında ulaşmaması veya belli bir zamanda tüm stokların aynı anda ulaşmasından kaynaklanan stok genişlemesine bağlı bir dengesizlik mevcuttur. 2021 yılı içerisinde dünya geneli yaşanan hammadde fiyat artışları piyasaları etkilese de uzak doğu ile yaşanan lojistik kriz, yönleri ülkemize çevirmiştir. Bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz ancak pandemi süreci bazı durağan pozisyonlar oluşturmaktadır. 2022 yılı içerisinde yurt dışı satışlar konusunda tüm bunların bizi olumlu etkileyeceği görüşündeyim.
×

Hakkımızda / Haberler

GÜNÜMÜZDEKİ EKONOMİK ŞARTLARIN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ
İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzü de derinden etkilemektedir. Döviz kurunun ani iniş çıkışları hammaddesi tamamen dövize bağlı olan ürünlerimizin döviz bazında değişiklik göstermemesine karşın iç piyasa için üretim ve satış yapan müşterilerimizin maliyetlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durumda müşterilerin durağana pozisyon almaları normaldir. Aynı şekilde bizim satış yaptığımız müşterilerimizin de nihai ürün olarak satışları da durağana geçmiştir. Piyasa şartları stabil hale geldiğinde tekrar hareketleneceğini düşünüyorum.

Yurt dışı müşterilerimizde ayrıca farklı etkenler var. Pandemi sürecinin Avrupa’da devam etmesi, deniz aşırı ülkelerde yaşanan lojistik süreç sıkıntıları nedeniyle istenen siparişlerin zamanında ulaşmaması veya belli bir zamanda tüm stokların aynı anda ulaşmasından kaynaklanan stok genişlemesine bağlı bir dengesizlik mevcuttur. 2021 yılı içerisinde dünya geneli yaşanan hammadde fiyat artışları piyasaları etkilese de uzak doğu ile yaşanan lojistik kriz, yönleri ülkemize çevirmiştir. Bu fırsatı değerlendirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz ancak pandemi süreci bazı durağan pozisyonlar oluşturmaktadır. 2022 yılı içerisinde yurt dışı satışlar konusunda tüm bunların bizi olumlu etkileyeceği görüşündeyim.