Hakkımızda /

 Politikalarımız
İletişim Politikamız
· İşyerinde pozitif iletişim yaklaşımının ön planda tutulduğu samimi bir çalışma ortamı sunarız. Bu çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi önceliğimizdir.

· İletişimin etkinliği için iç iletişimin güçlendirilmesi ve şeffaflığının sağlanmasını esas kabul ederiz.

· İç iletişimimizde karmaşık terimler veya jargon yerine anlaşılabilir yalın bir dil kullanırız.

· Çalışanlarımız arasında açık iletişim ağları sağlar, şirket içi haberleşme, etkileşim ve ilişkileşme için dijital platformlardan da yararlanırız.

· Şirket içinde iç müşteri algısının geliştirilmesi ile çalışan ve müşteri memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanırız.

· Komiteler aracılığıyla takım çalışması ve ekip ruhunu yakalamaya çalışırız.

· Etkili geri bildirim mekanizmaları kurar ve yönetici ve çalışanlarımızı geri bildirim verme ve alma konusunda eğitiriz.

· Dilek, şikâyet ve önerilerimizi, etik kurallarımız çerçevesinde endişe duymadan ifade ederiz.

· İç iletişimin güçlendirilmesi adına üst yönetimimizden iç iletişim için liderlik alırız ve bu konuda bütçe ayrılmasını sağlarız.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

İletişim Politikamız
· İşyerinde pozitif iletişim yaklaşımının ön planda tutulduğu samimi bir çalışma ortamı sunarız. Bu çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi önceliğimizdir.

· İletişimin etkinliği için iç iletişimin güçlendirilmesi ve şeffaflığının sağlanmasını esas kabul ederiz.

· İç iletişimimizde karmaşık terimler veya jargon yerine anlaşılabilir yalın bir dil kullanırız.

· Çalışanlarımız arasında açık iletişim ağları sağlar, şirket içi haberleşme, etkileşim ve ilişkileşme için dijital platformlardan da yararlanırız.

· Şirket içinde iç müşteri algısının geliştirilmesi ile çalışan ve müşteri memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanırız.

· Komiteler aracılığıyla takım çalışması ve ekip ruhunu yakalamaya çalışırız.

· Etkili geri bildirim mekanizmaları kurar ve yönetici ve çalışanlarımızı geri bildirim verme ve alma konusunda eğitiriz.

· Dilek, şikâyet ve önerilerimizi, etik kurallarımız çerçevesinde endişe duymadan ifade ederiz.

· İç iletişimin güçlendirilmesi adına üst yönetimimizden iç iletişim için liderlik alırız ve bu konuda bütçe ayrılmasını sağlarız.

04.09.2023