Hakkımızda /

 Politikalarımız
İnsan Kaynakları Politikamız
Şirketin Stratejik Amaçları doğrultusunda;
• İş tatmini ve aidiyet duygusu yüksek,
• Sürdürülebilirlik bilincini benimseyen,
• Yetenek avcısı olarak yetenekleri cezbeden ve geliştirerek elde tutan,
• Performansa dayalı adil ücret sistemine sahip,
• Şirkete değer katan çalışanların onurlandırılıp ödüllendirildiği,
• İçerideki çalışanların âşık olduğu, dışarıdaki potansiyellerin tercih ettiği cezbedici bir şirket, hedef ve yetkinlik bazlı entegre çalışan insan kaynakları sistemleri ile olur.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikamız
Şirketin Stratejik Amaçları doğrultusunda;
• İş tatmini ve aidiyet duygusu yüksek,
• Sürdürülebilirlik bilincini benimseyen,
• Yetenek avcısı olarak yetenekleri cezbeden ve geliştirerek elde tutan,
• Performansa dayalı adil ücret sistemine sahip,
• Şirkete değer katan çalışanların onurlandırılıp ödüllendirildiği,
• İçerideki çalışanların âşık olduğu, dışarıdaki potansiyellerin tercih ettiği cezbedici bir şirket, hedef ve yetkinlik bazlı entegre çalışan insan kaynakları sistemleri ile olur.

23.01.2023