Hakkımızda /

 Politikalarımız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını en önemli değeri olarak görür. Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izler, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uyar ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirir.
• Faaliyetleriyle bağlantılı yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri alır.
• Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapar.
• Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye sokar.

1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımları
Bütün çalışanlarımıza iş güvenliği için kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) şirketimiz tarafından ücretsiz olarak verilir. Kişisel koruyucu donanımlar personele zimmet karşılığı verilmektedir. Kişisel Koruyucu Donanımının çalışanlar tarafından kullanılmasının sağlanması, günlük veya haftalık kullanımların takibi ilgili bölüm sorumlusunun görevidir.

2. Tehlikeli Makine ve Cihazlar
Kullanımı özel eğitim ve beceri gerektirecek derecede tehlike arz eden herhangi makine, cihaz vs. üzerinde kişileri uyarıcı işaretler bulundurulmalıdır. Buna ait özel eğitim almamış veya bilgilendirilmemiş personelin tehlikeli makine ve cihazları kullanımı yasaktır. Bunlardaki gerekli işlemleri özel izinli veya yetkili personelin yazılmış talimatına uygun ve gerekli iş güvenliği yardımcı ekipmanını ve/veya kişisel koruyucu donanımını kullanarak/giyerek yapması sağlanacaktır.

3. İş Kazaları ve İlk Yardım
İş kazalarında ve diğer hastalık durumlarında genel olarak aşağıdaki gibi hareket edilir;
Kazayı ilk gören veya en yakın personel kaza mahallinde gereken koruyucu tedbirleri alır ve diğer çalışanlara haber verir. İş kazası geçiren kişi uygunsa hemen kaza mahallinden kenara alınır ve ilk yardım ekibindeki personel tarafından durumu uygunsa mümkün olan ilk müdahale yapılır. Bundan sonra kazalının durumu müsaitse en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Eğer kazalı ciddi yaralı veya ölmüş ise en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenir.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını en önemli değeri olarak görür. Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izler, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uyar ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirir.
• Faaliyetleriyle bağlantılı yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri alır.
• Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapar.
• Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye sokar.

1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımları
Bütün çalışanlarımıza iş güvenliği için kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) şirketimiz tarafından ücretsiz olarak verilir. Kişisel koruyucu donanımlar personele zimmet karşılığı verilmektedir. Kişisel Koruyucu Donanımının çalışanlar tarafından kullanılmasının sağlanması, günlük veya haftalık kullanımların takibi ilgili bölüm sorumlusunun görevidir.

2. Tehlikeli Makine ve Cihazlar
Kullanımı özel eğitim ve beceri gerektirecek derecede tehlike arz eden herhangi makine, cihaz vs. üzerinde kişileri uyarıcı işaretler bulundurulmalıdır. Buna ait özel eğitim almamış veya bilgilendirilmemiş personelin tehlikeli makine ve cihazları kullanımı yasaktır. Bunlardaki gerekli işlemleri özel izinli veya yetkili personelin yazılmış talimatına uygun ve gerekli iş güvenliği yardımcı ekipmanını ve/veya kişisel koruyucu donanımını kullanarak/giyerek yapması sağlanacaktır.

3. İş Kazaları ve İlk Yardım
İş kazalarında ve diğer hastalık durumlarında genel olarak aşağıdaki gibi hareket edilir;
Kazayı ilk gören veya en yakın personel kaza mahallinde gereken koruyucu tedbirleri alır ve diğer çalışanlara haber verir. İş kazası geçiren kişi uygunsa hemen kaza mahallinden kenara alınır ve ilk yardım ekibindeki personel tarafından durumu uygunsa mümkün olan ilk müdahale yapılır. Bundan sonra kazalının durumu müsaitse en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Eğer kazalı ciddi yaralı veya ölmüş ise en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenir.

23.01.2023