Hakkımızda /

 Politikalarımız
Mali İşler ve Finansman Politikamız
Piyasa koşullarında rekabet edebilmek amacıyla, şirket kaynaklarını doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda etkin kullanılmasını sağlayarak işletmenin değerini maksimize etmek
Şirket muhasebe standartlarını belirleyerek hem uygulayıcılar hem de finansal tablo kullanıcıları açısından bilgilerin güvenilir, doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamak
Firmanın bütçesinin çıkarılmasını sağlayarak, herkesin bu bütçeye göre hareket etmesini sağlamak ve gerçekleşmeleri bütçe ile takip ederek bölümleri yönlendirmek
İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşlardan destek alarak çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

Mali İşler ve Finansman Politikamız
Piyasa koşullarında rekabet edebilmek amacıyla, şirket kaynaklarını doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda etkin kullanılmasını sağlayarak işletmenin değerini maksimize etmek
Şirket muhasebe standartlarını belirleyerek hem uygulayıcılar hem de finansal tablo kullanıcıları açısından bilgilerin güvenilir, doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamak
Firmanın bütçesinin çıkarılmasını sağlayarak, herkesin bu bütçeye göre hareket etmesini sağlamak ve gerçekleşmeleri bütçe ile takip ederek bölümleri yönlendirmek
İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşlardan destek alarak çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

23.01.2023