Hakkımızda /

 Politikalarımız
SA8000 Politikası
Tosunoğlu Tekstil olarak, iş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek, SA8000 standartlarına tam uyum sağlamak için aşağıdaki taahhütlerimizin yerine getirileceğini tüm paydaşlarımıza beyan ederiz.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
•Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne, sendikal faaliyetlerine, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı gösterileceğini,
•Çalışanların bu haklarını kullanmalarından dolayı işten çıkarılma, ayrımcılık, taciz ve misillemeye karşı korunacağını,

Çocuk İşçiliği
•Hiçbir koşul altında ne şirket bünyesinde ne de tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırılmayacağını,
•Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edileceğini,

Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
• İnsan hakkı ihlali olarak kabul edilen herhangi zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma uygulamasına izin verilmeyeceğini,
•Fazla mesailerin yasal sınırlar içerisinde çalışanın gönüllülük esasına göre yapılacağını ve hiçbir çalışanının fazla mesaiye zorlanmayacağını,

Ayrımcılık
•Ayrımcılıkla mücadele edileceğini ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasının benimseneceğini,
• Irk, cinsiyet, yaş, din, milliyet, engellilik durumu veya diğer yasal koruma altındaki kategorilere dayalı olarak hiçbir çalışanın ayrımcılığa maruz bırakılmayacağını,

Taciz, İstismar ve Kötü Muamele
•Her türlü taciz, istismar ve kötü muamele ile mücadele edileceğini,
•Böyle bir davranışa maruz kalan çalışanlar için sosyal, psikolojik ve hukuki destek ve rehabilitasyon programlarının sunulacağını,

Sağlık ve Güvenlik
•Tüm iş sağlığı ve güvenliği yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına tam uyum sağlanacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirileceğini ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilerek daha güvenli bir iş ortamının oluşturulacağını,

Çalışma Saatleri ve Ücretler
•Çalışma saatleri ve ücretler konusunda yasal düzenlemelere uyulacağını,
•Yaşam ücreti hesaplamaları yapılarak çalışanlarımıza yaşam ücretinin üzerinde ödeme yapacağımızı,

Disiplin Uygulamaları
•Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı,
•Disiplin yöntemi olarak psikolojik veya fiziksel ceza ve parasal ceza uygulanamayacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Paydaş Katılımı
•Tedarik zinciri boyunca insan hakları ve çalışma standartlarına uyulacağını,
•Tüm paydaşlar ile açık ve etkili bir iletişim ve iş birliği kurulacağını,

Sosyal Yönetim Sistemi
•SA8000:2014 Standardının gereksinimleri doğrultusunda sürdürülebilir bir sosyal yönetim sisteminin oluşturulacağını ve sürekli iyileştirileceğini ve geliştirileceğini taahhüt ederiz
×

Hakkımızda / Politikalarımız

SA8000 Politikası
Tosunoğlu Tekstil olarak, iş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek, SA8000 standartlarına tam uyum sağlamak için aşağıdaki taahhütlerimizin yerine getirileceğini tüm paydaşlarımıza beyan ederiz.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
•Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne, sendikal faaliyetlerine, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı gösterileceğini,
•Çalışanların bu haklarını kullanmalarından dolayı işten çıkarılma, ayrımcılık, taciz ve misillemeye karşı korunacağını,

Çocuk İşçiliği
•Hiçbir koşul altında ne şirket bünyesinde ne de tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırılmayacağını,
•Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edileceğini,

Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
• İnsan hakkı ihlali olarak kabul edilen herhangi zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma uygulamasına izin verilmeyeceğini,
•Fazla mesailerin yasal sınırlar içerisinde çalışanın gönüllülük esasına göre yapılacağını ve hiçbir çalışanının fazla mesaiye zorlanmayacağını,

Ayrımcılık
•Ayrımcılıkla mücadele edileceğini ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasının benimseneceğini,
• Irk, cinsiyet, yaş, din, milliyet, engellilik durumu veya diğer yasal koruma altındaki kategorilere dayalı olarak hiçbir çalışanın ayrımcılığa maruz bırakılmayacağını,

Taciz, İstismar ve Kötü Muamele
•Her türlü taciz, istismar ve kötü muamele ile mücadele edileceğini,
•Böyle bir davranışa maruz kalan çalışanlar için sosyal, psikolojik ve hukuki destek ve rehabilitasyon programlarının sunulacağını,

Sağlık ve Güvenlik
•Tüm iş sağlığı ve güvenliği yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına tam uyum sağlanacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirileceğini ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilerek daha güvenli bir iş ortamının oluşturulacağını,

Çalışma Saatleri ve Ücretler
•Çalışma saatleri ve ücretler konusunda yasal düzenlemelere uyulacağını,
•Yaşam ücreti hesaplamaları yapılarak çalışanlarımıza yaşam ücretinin üzerinde ödeme yapacağımızı,

Disiplin Uygulamaları
•Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı,
•Disiplin yöntemi olarak psikolojik veya fiziksel ceza ve parasal ceza uygulanamayacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Paydaş Katılımı
•Tedarik zinciri boyunca insan hakları ve çalışma standartlarına uyulacağını,
•Tüm paydaşlar ile açık ve etkili bir iletişim ve iş birliği kurulacağını,

Sosyal Yönetim Sistemi
•SA8000:2014 Standardının gereksinimleri doğrultusunda sürdürülebilir bir sosyal yönetim sisteminin oluşturulacağını ve sürekli iyileştirileceğini ve geliştirileceğini taahhüt ederiz

01.02.2024