Hakkımızda /

 Haberler
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZİ “HIGG INDEX FEM” MODÜLÜ İLE ÖLÇÜYORUZ
Tosunoğlu olarak çevremizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

Higg Index Facility Environment Management (FEM) sertifikasıyla yıllık olarak çevre, enerji, su, atık su, hava emisyonları, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili verilerimizi raporluyor, çevresel sürdürülebilirlik performansımızı ölçüyoruz.
×

Hakkımızda / Haberler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZİ “HIGG INDEX FEM” MODÜLÜ İLE ÖLÇÜYORUZ
Tosunoğlu olarak çevremizi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmayı sorumluluğumuz olarak görüyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz.

Higg Index Facility Environment Management (FEM) sertifikasıyla yıllık olarak çevre, enerji, su, atık su, hava emisyonları, atık ve kimyasalların yönetimi ile ilgili verilerimizi raporluyor, çevresel sürdürülebilirlik performansımızı ölçüyoruz.