Hakkımızda /

 Politikalarımız
Sürdürülebilirlik Politikamız
Tosunoğlu Tekstil Sürdürülebilirlik Politikası;
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bilincinde olarak, ekonomik değer yaratmanın yanısıra, sosyal ve çevresel sorumlulukları da gözeterek, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemek,
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için; sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplum ilkelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin bilincinde olmak,

Ve bu anlayıştan yola çıkarak,
Tüm faaliyetlerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na bağlı kurumsal yönetim anlayışı, şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bakış açısı ile gerçekleştirmeyi önceliğimiz olarak görmek,
Stratejik planlarımızı gerçekleştirirken, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi önceliklendirerek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefleyen risk yönetimi modelimiz ile paydaşlarımız için sürekli ve artan oranda değer yaratmak.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

Sürdürülebilirlik Politikamız
Tosunoğlu Tekstil Sürdürülebilirlik Politikası;
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bilincinde olarak, ekonomik değer yaratmanın yanısıra, sosyal ve çevresel sorumlulukları da gözeterek, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemek,
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için; sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplum ilkelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin bilincinde olmak,

Ve bu anlayıştan yola çıkarak,
Tüm faaliyetlerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na bağlı kurumsal yönetim anlayışı, şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bakış açısı ile gerçekleştirmeyi önceliğimiz olarak görmek,
Stratejik planlarımızı gerçekleştirirken, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi önceliklendirerek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefleyen risk yönetimi modelimiz ile paydaşlarımız için sürekli ve artan oranda değer yaratmak.

23.01.2023