ZİYARETÇİ GÜVENLİK TALİMATI
1. AMAÇ
Bu talimatın amacı “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesiyle hareket eden firmamızın ziyaretçi güvenliği için kuralları belirlemektir.
2. KAPSAM
Şirket sahasına giriş yapan tüm ziyaretçilerin, ilgili çalışma alanları için uyması gereken kurallar bu talimat kapsamında tanımlanır.
3. SORUMLULUK
Tüm Tosunoğlu Tekstil çalışanları ve misafirleri.
4. UYGULAMA
4.1. HOŞ GELDİNİZ
1. Tesisimizde yalnız olarak dolaşmanız sizler için güvenli olmayabilir. Beraberinizde mutlaka bir refakatçi olmalıdır.
2. Tesisimize girdikten sonra sizlere bir personelimiz sürekli refakat edecektir. Tesisteki temel güvenlik kurallarına uymanız için yanınızdaki refakatçi sizlere yardımcı olacaktır. Refakatçinin uyarılarını dikkate almanız sizlerin güvenliği için önemlidir.
3. Tesisimizde ilgili alanların gerektirdiği kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması zorunludur;
· İlgili alanlarda baret takılması,
· İlgili alanlarda koruyucu iş elbisesi giyilmesi,
· İlgili alanlarda çelik burunlu güvenlik ayakkabısı giyilmesi,
· İlgili alanlarda güvenlik gözlüğü takılması,
· İlgili alanlarda maske kullanılması,
· İlgili alanlarda eldiven giyilmesi,
· Diğer mavi renkli uyarılara uygun KKD kullanılması
4. Manevra halindeki forkliftlerin ve transpaletlerin yanına yaklaşılmamalı, özellikle bu araçların kör noktasından kesinlikle geçilmemelidir.
5. Fabrika sahasında bulunan makineler el sıkışması, elektrik çarpması gibi çeşitli riskler taşıdığından bu ekipmanlara kesinlikle dokunulmamalı, yük altından geçilmemelidir.
6. Çalışan operatörlerle iş dışında bir konuda konuşulmamalı ve dikkat dağıtıcı hareketlerde bulunulmamalıdır.
7. Merdivenlerden çıkarken veya inerken trabzanların kullanılması zorunludur. (lütfen tutununuz!)
8. Sigara içmek için ayrılmış alanlar dışındaki bölgelerde (açık alanlar dahil) sigara içilmemelidir.
9. Fabrika sınırları içine araçla giren ziyaretçilerin 20 km/h hızı aşmaması ve aracını güvenlik personelinin gösterdiği alana acil çıkış yönüne göre çıkışa hazır bir şekilde park etmesi zorunludur.
10. Fabrika açık ve kapalı alanlarında bulunan yazılı ve görsel bütün kurallara uyulması zorunludur.
11. İzin alınmadan fabrika sınırları içerisinde kesinlikle fotoğraf çekilmemelidir.
12. Acil bir durumda toplanma bölgesine gitmeli ve kendilerine refakat eden personelin yanında beklemelidirler.
4.2. TOSUNOĞLU TEKSTİL ÇALIŞANLARI;
· Ziyaretçiler tesis içerisinde yetkili bir refakatçi olmadan dolaşmamalıdır. Tesise bir ziyaretçi geldiği zaman ilgili birim sorumlusuna haber verilmelidir.
· Tüm ziyaret boyunca misafire eşlik edilmelidir.
· Ziyaretçinin fabrika ve iş güvenliği kurallarına uyması sağlanmalıdır.
· Üretim alanı içerisine Genel müdür ve Genel müdür Yardımcısı’nın onayladıkları hariç herhangi birinin girmesi kesinlikle yasaktır.
· Ziyaret esnasında kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmalıdır. Gerekli yerlerde ziyaretçinin koruyucu iş elbisesi, eldiven, maske, bone, koruyucu gözlük ve çelik burunlu ayakkabı giydiğinden emin olunmalıdır.
· Ziyaret boyunca hareket halindeki forklift ve transpaletlerin yakınından geçilmemeli, elektrik çarpması ve el sıkışması gibi risklere karşı fabrika içerisindeki makinelerden uzak durulması, çalışan personelin dikkatini dağıtabilecek şekilde konuşma ve davranışlardan uzak durulmalıdır.
· Ziyaretçilerin tüm personel gibi fabrika içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
· Fabrika çalışanları için geçerli olan tüm prosedür ve kurallar ziyaretçiler için de geçerlidir.
· Ziyaretçinin oluşabilecek her türlü risklere karşı güvenliği sağlanmalıdır.
4.3. SAYIN ZİYARETÇİMİZ
· Firmamızı ziyaretiniz sırasında aşağıda yazılı güvenlik kurallarına uyum konusunda hassasiyet göstermenizi rica ederiz.
· Ziyaretiniz esnasında sizlere verilen yaka kartınızı sürekli takınız. Çıkışta güvenliğe yaka kartını teslim etmeyi unutmayınız.
· İşletme içerisinde lütfen tüm uyarı ve ikaz sistemlerine, güvenlik ve sağlık işaretlerine uyunuz.
· Yangın olaylarına karşı fabrika içerisine yanıcı ve yakıcı (sigara, çakmak, kibrit) cisimlerle girmeyiniz. Belirli alanlar haricinde sigara içmek yasaktır. Lütfen “Sigara İçilebilir Alan” haricinde sigara içmeyiniz. Ateş yakmayınız, açık alevli cihaz kullanmayınız, kaynak işi yapmayınız.
· Zincir veya şeritle sınırlandırılmış alanlara veya makine operasyon sahalarına girmeye çalışmayınız.
· Size fabrika sahası ve çevresinde eşlik eden nezaretçiden habersiz bulunduğunuz bölgeden ayrılmayınız. Acil bir durumda nezaretçiniz ile birlikte gerekli yönlendirme tabelalarına ve çıkış planlarına uyarak size en yakın toplanma bölgesine gidiniz.
· Fabrika içerisine girişte ve çıkana kadar sizlere zimmet ile verilen kişisel koruyucu donanımlarınızı doğru şekilde kullanınız ve çıkışta teslim ediniz.
· Üretim alanlarımızda vinç ve forklift hareketleri söz konusudur. Ziyaretiniz esnasında taşınan, depolanan yüklere karşı dikkatli olunuz. Malzemelerin altından, yanından veya düşme esnasında zarar verme bölgesinden geçiş yapmayınız.
· Fabrika içerisinde hareket halinde bulunan, kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma yapan araçların (forklift, kamyon vb.) seyir yolu üzerinde ve çevresinde bulunmayınız.
· Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmeyin, asılmayın. Bu davranışlar kesinlikle yasak ve tehlikelidir.
· Tesis içerisinde uyarı levhaları ile belirtilen hız limitlerine uyunuz.
· Fabrika içerisinde kimyasal malzemelerin kullanımına karşı alınan güvenlik önlemlerine uyunuz. Herhangi bir kimyasala bilerek veya bilmeden temastan kaçınınız. Herhangi bir maddenin üzerinize temas etmesi durumunda yetkili kişiler ile hemen irtibata geçiniz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları doğrultusunda hareket ediniz.
· Sahamızda yapacağınız çalışmalar sırasında düzenli ve temiz çalışmaya özen gösteriniz.
· İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz.
· Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapınız, kendi işinizden başka işlere müdahale etmeyiniz. Çalışır durumdaki makine ve tezgâhlara yaklaşmayınız, kesinlikle müdahale etmeyiniz.
· Sizler ve diğer çalışanlar için ani ve ciddi bir tehlike oluşması durumunda acilen nezaretçinizi veya gerekli birimleri uyarmaktan çekinmeyiniz.
· İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın yetkili kişilere bildiriniz.
· Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer operatörleri kazaya uğratmayacak şekilde çalışınız.
· Yüksekte çalışma yapacaksanız, elektrik bakım işi veya kaynak işi yapacaksanız, Mühendislik Hizmetleri Yönetmeni’nden onay alınız.
· İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel yerlere atmayın ve ortalıkta bulundurmayınız. Bu malzemeleri işyerinde belirlenmiş bölüme bırakınız.
· İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyiniz ve araçları bulunmaları gereken yerden başka yerlere bırakmayınız.
· Zincir-dişli sitemleri, kayış-kasnak sistemleri gibi hareketli mekanizmaların olduğu alanlarda çalışırken özellikle el, kol, bacak ve saçlarınıza dikkat ediniz.
· Makine çalışırken tamirat ve temizlik yapmayınız. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyiniz.
· Herhangi bir makine veya makineler gurubunun yakınında kimse bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çalışma yapmayınız.
· Görevli olmadığınız halde şalter ve kontrol tablolarına müdahale etmeyin veya kapama yapmayınız.
· Elektrikle çalışan aletlerin elektrik kablolarında olacak tahribatı kontrol etmeden çalıştırmayın ve görülen anormallikleri elektrikçilere haber veriniz.
· Göreviniz olmadıkça hiçbir elektrik kablo ve teline dokunmayınız.
· Trafoya yaklaşmayınız, kapısını açmaya çalışmayınız. (Görevli değilseniz)
· Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey koymayınız, çevresine su dökmeyiniz.
· İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hatlarına herhangi bir nedenle yaklaşmayınız ve dokunmayınız. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayınız ve dokundurmayınız.
· Düşme ve kayma tehlikesi olan üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken, kesinlikle emniyet kemerini takınız.
· İşyeri sahası ziyareti boyunca oluşabilecek atıkları türlerine göre hazırlanmış atık istasyonuna atılmalıdır.
· Hiç kimseyle sözlü veya fiziksel bir tartışmaya girmeyiniz.
· Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan şirket adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile birlikte araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayın.
· İşletme sahası içerisinde bulunduğunuz süre içerisinde CEP TELEFONU veya HERHANGİ BİR KAMERA özelliği olan cihaz ile resim ve video çekmeyiniz.
 
×

ZİYARETÇİ GÜVENLİK TALİMATI

1. AMAÇ
Bu talimatın amacı “ÖNCE GÜVENLİK” ilkesiyle hareket eden firmamızın ziyaretçi güvenliği için kuralları belirlemektir.
2. KAPSAM
Şirket sahasına giriş yapan tüm ziyaretçilerin, ilgili çalışma alanları için uyması gereken kurallar bu talimat kapsamında tanımlanır.
3. SORUMLULUK
Tüm Tosunoğlu Tekstil çalışanları ve misafirleri.
4. UYGULAMA
4.1. HOŞ GELDİNİZ
1. Tesisimizde yalnız olarak dolaşmanız sizler için güvenli olmayabilir. Beraberinizde mutlaka bir refakatçi olmalıdır.
2. Tesisimize girdikten sonra sizlere bir personelimiz sürekli refakat edecektir. Tesisteki temel güvenlik kurallarına uymanız için yanınızdaki refakatçi sizlere yardımcı olacaktır. Refakatçinin uyarılarını dikkate almanız sizlerin güvenliği için önemlidir.
3. Tesisimizde ilgili alanların gerektirdiği kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması zorunludur;
· İlgili alanlarda baret takılması,
· İlgili alanlarda koruyucu iş elbisesi giyilmesi,
· İlgili alanlarda çelik burunlu güvenlik ayakkabısı giyilmesi,
· İlgili alanlarda güvenlik gözlüğü takılması,
· İlgili alanlarda maske kullanılması,
· İlgili alanlarda eldiven giyilmesi,
· Diğer mavi renkli uyarılara uygun KKD kullanılması
4. Manevra halindeki forkliftlerin ve transpaletlerin yanına yaklaşılmamalı, özellikle bu araçların kör noktasından kesinlikle geçilmemelidir.
5. Fabrika sahasında bulunan makineler el sıkışması, elektrik çarpması gibi çeşitli riskler taşıdığından bu ekipmanlara kesinlikle dokunulmamalı, yük altından geçilmemelidir.
6. Çalışan operatörlerle iş dışında bir konuda konuşulmamalı ve dikkat dağıtıcı hareketlerde bulunulmamalıdır.
7. Merdivenlerden çıkarken veya inerken trabzanların kullanılması zorunludur. (lütfen tutununuz!)
8. Sigara içmek için ayrılmış alanlar dışındaki bölgelerde (açık alanlar dahil) sigara içilmemelidir.
9. Fabrika sınırları içine araçla giren ziyaretçilerin 20 km/h hızı aşmaması ve aracını güvenlik personelinin gösterdiği alana acil çıkış yönüne göre çıkışa hazır bir şekilde park etmesi zorunludur.
10. Fabrika açık ve kapalı alanlarında bulunan yazılı ve görsel bütün kurallara uyulması zorunludur.
11. İzin alınmadan fabrika sınırları içerisinde kesinlikle fotoğraf çekilmemelidir.
12. Acil bir durumda toplanma bölgesine gitmeli ve kendilerine refakat eden personelin yanında beklemelidirler.
4.2. TOSUNOĞLU TEKSTİL ÇALIŞANLARI;
· Ziyaretçiler tesis içerisinde yetkili bir refakatçi olmadan dolaşmamalıdır. Tesise bir ziyaretçi geldiği zaman ilgili birim sorumlusuna haber verilmelidir.
· Tüm ziyaret boyunca misafire eşlik edilmelidir.
· Ziyaretçinin fabrika ve iş güvenliği kurallarına uyması sağlanmalıdır.
· Üretim alanı içerisine Genel müdür ve Genel müdür Yardımcısı’nın onayladıkları hariç herhangi birinin girmesi kesinlikle yasaktır.
· Ziyaret esnasında kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmalıdır. Gerekli yerlerde ziyaretçinin koruyucu iş elbisesi, eldiven, maske, bone, koruyucu gözlük ve çelik burunlu ayakkabı giydiğinden emin olunmalıdır.
· Ziyaret boyunca hareket halindeki forklift ve transpaletlerin yakınından geçilmemeli, elektrik çarpması ve el sıkışması gibi risklere karşı fabrika içerisindeki makinelerden uzak durulması, çalışan personelin dikkatini dağıtabilecek şekilde konuşma ve davranışlardan uzak durulmalıdır.
· Ziyaretçilerin tüm personel gibi fabrika içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.
· Fabrika çalışanları için geçerli olan tüm prosedür ve kurallar ziyaretçiler için de geçerlidir.
· Ziyaretçinin oluşabilecek her türlü risklere karşı güvenliği sağlanmalıdır.
4.3. SAYIN ZİYARETÇİMİZ
· Firmamızı ziyaretiniz sırasında aşağıda yazılı güvenlik kurallarına uyum konusunda hassasiyet göstermenizi rica ederiz.
· Ziyaretiniz esnasında sizlere verilen yaka kartınızı sürekli takınız. Çıkışta güvenliğe yaka kartını teslim etmeyi unutmayınız.
· İşletme içerisinde lütfen tüm uyarı ve ikaz sistemlerine, güvenlik ve sağlık işaretlerine uyunuz.
· Yangın olaylarına karşı fabrika içerisine yanıcı ve yakıcı (sigara, çakmak, kibrit) cisimlerle girmeyiniz. Belirli alanlar haricinde sigara içmek yasaktır. Lütfen “Sigara İçilebilir Alan” haricinde sigara içmeyiniz. Ateş yakmayınız, açık alevli cihaz kullanmayınız, kaynak işi yapmayınız.
· Zincir veya şeritle sınırlandırılmış alanlara veya makine operasyon sahalarına girmeye çalışmayınız.
· Size fabrika sahası ve çevresinde eşlik eden nezaretçiden habersiz bulunduğunuz bölgeden ayrılmayınız. Acil bir durumda nezaretçiniz ile birlikte gerekli yönlendirme tabelalarına ve çıkış planlarına uyarak size en yakın toplanma bölgesine gidiniz.
· Fabrika içerisine girişte ve çıkana kadar sizlere zimmet ile verilen kişisel koruyucu donanımlarınızı doğru şekilde kullanınız ve çıkışta teslim ediniz.
· Üretim alanlarımızda vinç ve forklift hareketleri söz konusudur. Ziyaretiniz esnasında taşınan, depolanan yüklere karşı dikkatli olunuz. Malzemelerin altından, yanından veya düşme esnasında zarar verme bölgesinden geçiş yapmayınız.
· Fabrika içerisinde hareket halinde bulunan, kaldırma, taşıma, yükleme, boşaltma yapan araçların (forklift, kamyon vb.) seyir yolu üzerinde ve çevresinde bulunmayınız.
· Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmeyin, asılmayın. Bu davranışlar kesinlikle yasak ve tehlikelidir.
· Tesis içerisinde uyarı levhaları ile belirtilen hız limitlerine uyunuz.
· Fabrika içerisinde kimyasal malzemelerin kullanımına karşı alınan güvenlik önlemlerine uyunuz. Herhangi bir kimyasala bilerek veya bilmeden temastan kaçınınız. Herhangi bir maddenin üzerinize temas etmesi durumunda yetkili kişiler ile hemen irtibata geçiniz. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları doğrultusunda hareket ediniz.
· Sahamızda yapacağınız çalışmalar sırasında düzenli ve temiz çalışmaya özen gösteriniz.
· İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz.
· Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapınız, kendi işinizden başka işlere müdahale etmeyiniz. Çalışır durumdaki makine ve tezgâhlara yaklaşmayınız, kesinlikle müdahale etmeyiniz.
· Sizler ve diğer çalışanlar için ani ve ciddi bir tehlike oluşması durumunda acilen nezaretçinizi veya gerekli birimleri uyarmaktan çekinmeyiniz.
· İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın yetkili kişilere bildiriniz.
· Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer operatörleri kazaya uğratmayacak şekilde çalışınız.
· Yüksekte çalışma yapacaksanız, elektrik bakım işi veya kaynak işi yapacaksanız, Mühendislik Hizmetleri Yönetmeni’nden onay alınız.
· İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel yerlere atmayın ve ortalıkta bulundurmayınız. Bu malzemeleri işyerinde belirlenmiş bölüme bırakınız.
· İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyiniz ve araçları bulunmaları gereken yerden başka yerlere bırakmayınız.
· Zincir-dişli sitemleri, kayış-kasnak sistemleri gibi hareketli mekanizmaların olduğu alanlarda çalışırken özellikle el, kol, bacak ve saçlarınıza dikkat ediniz.
· Makine çalışırken tamirat ve temizlik yapmayınız. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyiniz.
· Herhangi bir makine veya makineler gurubunun yakınında kimse bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çalışma yapmayınız.
· Görevli olmadığınız halde şalter ve kontrol tablolarına müdahale etmeyin veya kapama yapmayınız.
· Elektrikle çalışan aletlerin elektrik kablolarında olacak tahribatı kontrol etmeden çalıştırmayın ve görülen anormallikleri elektrikçilere haber veriniz.
· Göreviniz olmadıkça hiçbir elektrik kablo ve teline dokunmayınız.
· Trafoya yaklaşmayınız, kapısını açmaya çalışmayınız. (Görevli değilseniz)
· Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey koymayınız, çevresine su dökmeyiniz.
· İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hatlarına herhangi bir nedenle yaklaşmayınız ve dokunmayınız. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayınız ve dokundurmayınız.
· Düşme ve kayma tehlikesi olan üç metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken, kesinlikle emniyet kemerini takınız.
· İşyeri sahası ziyareti boyunca oluşabilecek atıkları türlerine göre hazırlanmış atık istasyonuna atılmalıdır.
· Hiç kimseyle sözlü veya fiziksel bir tartışmaya girmeyiniz.
· Bölüm yöneticilerinin ve üst yönetimin izni olmadan şirket adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile birlikte araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayın.
· İşletme sahası içerisinde bulunduğunuz süre içerisinde CEP TELEFONU veya HERHANGİ BİR KAMERA özelliği olan cihaz ile resim ve video çekmeyiniz.